Vad säger forskningen?

Det är glädjande att det kommer mer och mer forskning som understödjer både öronakupressur/-akupunktur och kroppsakupressur/-akupunktur. Detta så att vi nu rent vetenskapligt kan visa hur metoderna inom Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) faktiskt fungerar. Det har varit ett eftersatt område för forskning av olika anledningar, de två främsta är svårigheten med dubbelblinda studier och att det inte finns stora ekonomiska vinningar att göra.

Dubbelblinda studier är så gott som omöjliga att göra vid kroppsbehandling eftersom det är svårt att dölja att man manipulerar med kroppen. Inom akupressur/akupunktur har man dock gjort jämförande studier genom att behandla de ”rätta” punkterna jämfört med att behandla med ”fel” punkter. Studiernas resultat visar på att akupressur/akupunktur som metod fungerar. Men eftersom man alltid påverkar kroppen så blir inte resultaten lika övertygande som när man gör en studie med medicin och använder verklig medicin eller sockerpiller.

Öronbehandlingar har gjorts i västvärlden sedan 50-talet, först främst i Frankrike och härefter har metoden använts mycket i USA. Metoden har använts framgångsrikt i västvärlden i många olika sammanhang och vid olika tillstånd såsom inom missbruksvård vid tungt drogberoende, rökavvänjning, posttraumatiska stressymptom, som smärtreduktion och förebyggande och behandlande mot stressymptom.

I Kina har man använt sig av örat för diagnos och viss behandling i tusentals år men det var i slutet på 50-talet man gjorde en mer noggrann kartläggning över punkterna i örat och startade flera stora studier om effekten av öronbehandlingar. Kliniska studier av örat har visat att det finns omkring 260 punkter som vid stimulans påverkar kroppen.

Så vad händer då när man stimulerar de här punkterna i örat? Varför ger de effekt? Vagusnerven, en nerv som binder samman hjärnan med alla kroppens inre organ, ”kommer ut/öppnar” på ett enda ställe i den yttre delen av vår kropp – i öronsnäckan; conchan. Vagusnerven är kroppens ”broms” och en viktig del av det parasympatiska nervsystemet som verkar avslappnade för de inre organen. När parasympatikus är aktiverat är kroppen i vilo- och uppbyggnadsläge;  kroppen kan göra sig av med restprodukter. Du känner dig lugn när parasympatikus dominerar. Som motsats har vi också den sympatiska delen som ska ta hand om energireserverna och hantera krissituationer.

Minst fyra av ”de fem standardiserade” öronpunkterna – de så kallade NADA-punkterna – ligger i den del av örat som innerveras av vagusnerven. En teori är att det är därför så många positiva effekter för avslappning och känsla av ”grundning” uppkommer genom denna akupressurbehandling av örat.

Öronbehanding har visats aktivera det parasympatiska nervsystemet men också hämma det sympatiska – vi får en balanserande effekt.

Man har också sett i studier att akupunktur och akupressur frisätter endorfiner (kroppens eget morfin), neurotransmittorer (nervsystemets informatörer) och hormoner. Öronakupressur påverkar hormonsystemet och balanserar nivåerna av stresshormoner i hjärnan, såsom GABA, serotonin, dopamin, kortisol, adrenalin och nor-adrenalin. Öronakupressur stärker och balanserar binjurarna som drabbas vid stark och långvarig stress.Öronakupressur påverkar således de kemiska ämnen där obalanser uppstår vid stress, oro, nedstämdhet och sömnlöshet. Kanske är det därför ett starkt ökande användningsområde för öronakupressur är som verktyg för stressreduktion, både förebyggande och behandlande.

Man har i en studie visat minskad förekomst av stressymptom, utbrändhet och posttraumatiskt stress hos sjukvårdspersonal som fick öronakupressur och i en annan studie visar minskad förekomst av ångest och oro inför operation hos patienter som fick öronbehandling. The Department of Veteran’s Affairs (VA) och the Department of Defense Evidence Based Practice Guidelines (2010) menar att starka evidens av god kvalitet finns för användning av NADA-metoden vid behandling av posttraumatisk stress, smärta, sömnproblen och depression.

 

Källor:

Surgically implanted and non‐invasive vagus nerve stimulation: a review of efficacy, safety and tolerability. European Journal of Neurology. 2015;22(9):1260-1268. doi:10.1111/ene.12629. (Ben‐Menachem E, Revesz D, Simon BJ, Silberstein S)

Beyond heart rate variability: vagal regulation of allostatic systems.

(Thayer JF1, Sternberg E.)

Öronakupunktur, Kajsa Landgren, 2004

Auricular acupuncture to relieve health care workers' stress and anxiety: impact on caring. (Reilly PM, Buchanan TM, Vafides C, Breakey S, Dykes P) Pubmed 2014)

The Use of Auricular Acupuncture to Reduce Preoperative Anxiety (Shu-Ming Wang, MD*, Carol Peloquin, MD*, and Zeev N. Kain, MD*†) 2001

Auricular Acupuncture for Anxiety in Health Care Volunteers: Randomized Crossover Study Comparing Real and Sham Needles. (Gagliardi, Giuseppe, Mariarosa Meneghetti, Francesco Ceccherelli, Andrea Giommi, and Marco Romoli.) Medical Acupuncture (2014).