Vad säger forskningen?

Det är glädjande att det kommer mer och mer forskning som understödjer både öronakupressur/akupunktur och kroppsakupressur/akupunktur. Vi kan nu vetenskapligt visa hur metoderna inom Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) faktiskt fungerar. Det har varit ett eftersatt område för forskning av olika anledningar, de två främsta är svårigheten med dubbelblinda studier och att det inte finns stora pengar att tjäna, däremot kan stora samhällsekonomiska vinningar göras inom förebyggande friskvård och läkning.

Dubbelblinda studier är så gott som omöjliga att göra vid kroppsbehandling eftersom det är svårt att dölja att man manipulerar med kroppen. Inom akupressur/akupunktur har man dock gjort jämförande studier genom att behandla de ”rätta” punkterna jämfört med att behandla med ”fel” punkter. Studiernas resultat visar på att akupressur/akupunktur som metod fungerar. Men eftersom man alltid påverkar kroppen så blir inte resultaten lika övertygande som när man gör en studie med medicinska preparat där an jämför effkten av medicin med sockerpiller.

Vi använder en standardiserad metod som kallas NADA där man stimulerar specifika punkter i örat med nålar alternativt kulor eller frön som fästs med små plåster. Vi föredrar att arbeta med frön eftersom plåstren kan sitta på och verka under en veckas tid och man kan då själv stimulera punkterna genom lätt massage.

Så vad händer då när man stimulerar de här punkterna i örat? Varför ger de effekt? Vagusnerven, en nerv som binder samman hjärnan med alla kroppens inre organ, kommer upp till kroppens ytan vid ett enda ställe – i öronsnäckan; conchan. Vagusnerven är kroppens ”broms” och en viktig del av det parasympatiska nervsystemet som verkar avslappnade för de inre organen. När parasympatikus är aktiverat är kroppen i vilo- och uppbyggnadsläge;  kroppen kan göra sig av med restprodukter. Du känner dig lugn när parasympatikus dominerar. Som motsats har vi också den sympatiska delen som ska ta hand om energireserverna och hantera krissituationer. När vi är utsatta för stress, framförallt långvarig stress, fastnar vi lätt i det sympatiska systemet. Vi är i ständig krisberedskap vilket är skadligt för nervsystemet och kan i en förlängning leda till utmattning. Öronbehanding har visats aktivera det parasympatiska nervsystemet men också hämma det sympatiska – vi får en balanserande effekt.

Minst fyra av ”de fem standardiserade” öronpunkterna – de så kallade NADA-punkterna – ligger i den del av örat som innerveras av vagusnerven. Vi kan alltså direkt påverka vagusnerven, stimulansen kan verka balanserande, lugnande och enkänsla av grundning uppkommer genom akupressurbehandling av örat.

Studier av akupunktur och akupressur har visat att endorfiner (kroppens eget morfin), neurotransmittorer (nervsystemets informatörer) och hormoner frisätts. Öronakupressur påverkar hormonsystemet och balanserar nivåerna av stresshormoner i hjärnan, såsom GABA, serotonin, dopamin, kortisol, adrenalin och nor-adrenalin. Öronakupressur stärker och balanserar binjurarna som drabbas vid svår och långvarig stress. Öronakupressur påverkar således de kemiska ämnen där obalanser uppstår vid stress, oro, nedstämdhet och sömnlöshet. Dessa bieffekter har lett till att användningen av öronakupressur är som verktyg för stressreduktion, både förebyggande och behandlande ökar i Sverige efter att tidigare använts främst inom missbruksvård och för rökavvänjning. Andra områden där man en längre tid framgånsgrikt har använt akupunktur inom vården är för smärthantering, vid förlossning samt för kolikbarn.

Man har i en studie visat minskad förekomst av stressymptom, utbrändhet och posttraumatiskt stress hos sjukvårdspersonal som fick öronakupressur och i en annan studie visar minskad förekomst av ångest och oro inför operation hos patienter som fick öronbehandling. The Department of Veteran’s Affairs (VA) och the Department of Defense Evidence Based Practice Guidelines (2010) menar att starka evidens av god kvalitet finns för användning av NADA-metoden vid behandling av posttraumatisk stress, smärta, sömnproblen och depression. Se länkar och studier här nedan.

 

Källor:

Vill du ha en överblick på den senaste västerländska forskningen för akupunktur så rekommenderar vi att du går in på sidan Evidencebased Acupuncture, här är länken till den: https://www.evidencebasedacupuncture.org/acupuncture-scientific-evidence/?fbclid=IwAR2p08bgFK8rQ3aGeexFg1aww9CLbcmxCtw2AjdYRjBxNPM4ph6v1bEE900

Här är en studie gjord vid Lunds universitet: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/creating-an-opportunity-to-reflect(009c5d5e-6bdf-4c9c-bb08-5932a01d5475).html

Öronakupunktur, Kajsa Landgren, 2004

Medicinska artiklar som finns på databasen pubmed

Surgically implanted and non‐invasive vagus nerve stimulation: a review of efficacy, safety and tolerability. European Journal of Neurology. 2015;22(9):1260-1268. doi:10.1111/ene.12629. (Ben‐Menachem E, Revesz D, Simon BJ, Silberstein S)

Beyond heart rate variability: vagal regulation of allostatic systems.

(Thayer JF1, Sternberg E.)

Auricular acupuncture to relieve health care workers' stress and anxiety: impact on caring. (Reilly PM, Buchanan TM, Vafides C, Breakey S, Dykes P) Pubmed 2014)

Auricular Acupuncture for Anxiety in Health Care Volunteers: Randomized Crossover Study Comparing Real and Sham Needles. (Gagliardi, Giuseppe, Mariarosa Meneghetti, Francesco Ceccherelli, Andrea Giommi, and Marco Romoli.) Medical Acupuncture (2014).

The Use of Auricular Acupuncture to Reduce Preoperative Anxiety (Shu-Ming Wang, MD*, Carol Peloquin, MD*, and Zeev N. Kain, MD*†) 2001