en grundläggande kurs i Traditionell Kinesisk Medicin, TKM som är både praktisk och teoretisk. Den vänder sig till dig som är intresserad av kinesisk medicin eller arbetar med friskvård och du kan direkt applicera kunskapen i ditt arbete.

Kursen ger en inblick i hur man ser på symtom och diagnos i systemet TKM och ger en större förståelse för kroppen, vidare tolkning av symtom vilket hjälper för val av behandling.

TKM är starkt kopplat till naturen och årstiderna så kursen följer året och är uppdelad i fem tillfällen. Vi kommer att gå igenom de meridianer som hör till den årstid vi befinner oss i, lära oss hur meridianerna löper i kroppen och viktiga punkter längs dem. Vi kommer också öva på hur man energitestar meridianerna, stärker eller lugnar dem och se hur meridiansystemet påverkar kroppen, våra känslor och vårt sinne. Kursen är alltså både teoretisk och praktisk, vi tränar på att hitta punkter på varandra och lär oss övningar för att balansera kroppen.

Varje tillfälle vi ses är tre timmar och det går även bra att delta digitalt.

Kursledare är Anna Dahlman, diplomerad TKM akupressör, öronakupunktör och en av grundarna till earevolution.

Kostnad för alla fem modulerna 3000 ex moms (3.750:- ink moms)
vill du betala per tillfälle kostar det 660 ex moms (825:- ink moms)

Klicka på länken för att anmäla dig

Kursen hålls centralt i Göteborg.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar coronasäkert med våra kurser. Vi lägger även extra emfas på att lära ut hur man desinficerar sina verktyg och ger behandling på ett säkert sätt.