Öronakupressur, hur funkar det?

Öronakupressur, hur funkar det?

Publicerad 17 maj, 2019

Örat som reflexzon

Örat är en av kroppens reflexzoner, man kan genom att stimulera punkter på örat nå andra delar i och på kroppen, påverka nervsystemet och uppmuntra kroppen till självläkning och balansering. Öronbehandlingar har gjorts i västvärlden sedan 50-talet, först främst i Frankrike och sedan väldigt mycket i USA. I Kina har man använt sig av örat för diagnos och viss behandling i tusentals år men det var i slutet på 50-talet man gjorde en noggrannare karta över punkterna i örat och startade flera stora studier om effekten av öronbehandlingar. Kliniska studier av örat har visat att det finns omkring 260 punkter som vid stimulans påverkar kroppen.

Hur går det till?

Vid en behandling fäster terapeuten små plåster med fröer/kulor på specifika punkter i örat. Klienten sitter sedan och slappnar av i 10-15 minuter därefter är behandlingen klar. Fröerna/kulorna sitter kvar och ger effekt i flera dagar och klienten kan själv stimulera punkterna genom att gnugga lätt på fröerna. Man kan med fördel behandla i grupp. Den meditativa stämningen som uppstår i gruppen är väldigt gynnsam, det händer något med gruppen när man sitter tillsammans i meditativ tystnad och fokuserar på andningen. Klinisk erfarenhet visar på att det stärker gemenskapen så det är ett utmärkt verktyg för teambuilding. Behandling med nålar tar lite längre tid, nålarna sitter i 30-40 minuter och sedan tas de bort. Behandlingar med nålar eller fröer har dock samma effekt. Den största fördelen med öronbehandlingen är att den är så enkel. Det är inte så utlämnande som en massage kan vara och man slipper ju bök med kläder och massageoljor.

Hur kan behandling av örat fungera?

I örat finns nerver som sörjer dels för kontakten mellan örat, ansiktet, nacken, armen och hjärnan, men den viktigaste nerven är vagusnerven. Vagusnerven är den nerv som har innerverar våra inre organ, den leder till alla inre organ, vidare upp via nacken till hjärnan. På ett enda ställe på kroppen kommer vagusnerven upp till ytan och det är i öronsnäckan; conchan. Därför kan vi genom att stimulera punkter i örat faktiskt nå och påverka de inre organen och en teori är att det är därför som öronakupressur/öronakupunktur är så effektivt.
När punkterna på örat stimuleras, antingen av fröer, kulplåster, nålar eller värme så aktiveras känselkroppar i örats hud som blir till en impuls som skickas till centrala nervsystemet, som i sin tur skickar ut impulser till kroppen att rätta till obalansen. Eftersom örat är en reflexzon så är det bara de punkter där det finns en obalans som är aktiva, i motsats till kroppens akupunkter där man kan uppmäta aktivitet i alla punkter längs meridianerna. Punkterna kan även ömma eller ha en avvikande färg. Man kan därför undersöka örat med en elektrisk palperpenna där man helt enkelt mäter det elektriska motståndet på örats hud. Är det ingen obalans i punkten så finns där ingen elektrisk aktivitet.

Vad kan vi påverka?

Forskning har visat att akupunktur påverkar hjärtverksamheten och cirkulationssystemet; blodkärlen, blodtrycket och blodets sammansättning. Det påverkar andningen, hormonsystemet och mag- tarmsystemet och urinvägarna. Akupressur/akupunktur är alltid balanserande, man använder t ex samma punkter för att reglera högt eller lågt blodtryck, detsamma gäller för under- eller över-stimulans av sköldkörteln. Kroppen vet själv om den behöver höja eller sänka aktiviteten i området som stimuleras genom de specifika punkterna.

Stress, oro, depression och sömn

Akupressur/akupunktur påverkar de kemiska ämnen där det uppstår obalanser pga stress, oro, depression och sömnlöshet. Nivåerna av serotonin, oxytocin, GABA och kortisol (ett av kroppens viktigaste stresshormon) balanseras, vilka är samma substanser som anti-depressiv medicin arbetar med. Du får alltså samma effekt med öronakupressur utan alla de biverkningar och den miljöförstöring som användandet av antidepressiva läkemedel innebär.

Musklerna

Öronakupressur/öronakupunktur är avslappnande, ger en ökad blodcirkulation i musklerna vilket ökar syremängden i musklerna så att de slappnar av. Eftersom öronakupressur/öronakupunktur påverkar det centrala nervsystemet så skickar även hjärnan signaler till musklerna att slappna av. Bra för spänningar i axlar och rygg!

Immunförsvaret

Öronakupressur/öronakupunktur stärker och bygger immunförsvaret. Forskning visar att akupunktur ökar kroppens produktion av de celler som söker upp och dödar virusinfekterade celler. Man kan även med öronbehandling direkt påverka tymuskörteln som producerar lymfocyter som ingår i kroppens försvarssystem.

Smärta

Akupunktur påverkar de nervimpulser som har med smärta att göra, det finns evidensbaserad forskning som visar att akupunktur ger god effekt som smärthämmare. Därför används akupunktur även i vården, framför allt vid förlossning, spädbarnskolik och vid rehabilitering för tex ryggsmärtor. Teorin är att akupunktur hämmar de nervbanor där smärtimpulser sänds genom ryggmärgen. Men det verkar som att akupunkturen gör mer än så eftersom att smärta kan förhindras under en längre tid, från veckor upp till flera månader. Det börjar nu komma jämförande forskning mellan akupunktur och akupressur som visar att båda ger samma effekt.

Akupressur / akupunktur

Så vad händer då när man stimulerar de här punkterna i örat? Varför ger de effekt? Västerländsk forskning har visat att akupunktur och akupressur frisätter endorfiner (kroppens eget morfin), neurotransmittorer (nervsystemets informatörer) och hormoner. Akupressur/akupunktur stimulerar också cirkulationen så att sammandragna blodkärl vidgas och är generellt balanserande vilket gör att vissa symtom helt enkelt upphör. Forskning visar även akupressur/akupunktur påverkar centrala nervsystemet och hormonsystemet vilket i sin tur påverkar immunsystemet. Immunförsvaret stärks och kroppen balanseras av akupressur/akupunktur.
Allt detta genom att stimulera punkter på örat och mer finns att lära om denna förunderliga metod, häng med in i framtidens friskvård - den revolutionerande evolutionen vi kallar earevolution.